Projecten

HERSTELWERK AAN JOODSE BEGRAAFPLAATSEN

Een Werkgroep van leden van nagenoeg alle Nederlandse christelijke kerken en gemeenten is sinds 1975 bezig om Joodse begraafplaatsen te herstellen en te onderhouden. De kosten voor dit herstelwerk worden uit principe volledig door Boete & Verzoening gedragen.

De motivatie is om als christenen, zonder pretentie, een steentje bij te willen dragen aan de verbetering in de verhouding tussen Joden en christenen. Ook is het een daad tegen rassenhaat en grafschendingen. Door de prettige ontspannen sfeer, het onderwijs over de verhouding met het Jodendom, de fijne samenwerking en het goede doel vinden veel mensen het heel zinvol om mee te werken.

Het werk op de begraafplaats bestaat uit het weer zwart maken van de letters op de grafstenen, het lijmen van gebroken stenen en het rechtzetten van scheefgezakte stenen. Ook onkruid wieden, grafhekken schuren en bomen of struiken snoeien behoren tot de werkzaamheden.

In tegenstelling tot wat jarenlang gebruikelijk was (een werkweek in juli met tientallen vrijwilligers) konden we door de maatregelen rond corona in 2020 geen werkweek organiseren, maar kon er wel gedurende een langere periode in kleine groepjes op diverse plaatsen worden gewerkt.

We hebben moeten besluiten dat we ook in 2021 het jaar door met kleine projecten gaan werken. Die projecten maken we bekend via deze website. Wie mee wil werken aan een project kan zich via het fomulier hiernaast opgeven en bij 'Project' de naam van het project vermelden.

Kunt u persoonlijk niet meedoen maar wilt u wel financieel helpen, dan kunt u een gift overmaken via onze donatiepagina. Alvast heel hartelijk dank daarvoor!

Wilt u lezen hoe er in de afgelopen jaren op diverse begraafplaatsen is gewerkt? Bekijk dan de Nieuwsbrieven die u kunt vinden in de rubriek 'Jaarverslagen en Nieuwsbrieven'.


1 Tijdens deze werkzaamheden zijn vrijwilligers van B&V verzekerd via de verzekering van de gemeente Zwolle (onze vestigingsplaats) en een aanvullende verzekering via Centraal Beheer.
Lees voor meer informatie de  folder_vrijwilligerspolis.

 Opgaveformulier projecten

  Uw naam
  MV

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Uw e-mailadres

  Uw geboortejaar

  Project

  Fotoalbums

  Werkweken van de afgelopen jaren
  snip_20151206145532

  Zomer 2015
  Zomer 2014