Projectnieuws

Voor het eerst sinds lange tijd ontvangt u van ons geen uitnodiging voor de landelijke zomerwerkweek, omdat het ook in 2021 nog niet mogelijk is om  -vanwege corona- als grote groep met elkaar op een joodse begraafplaats te werken.
Maar de aanvragen blijven gelukkig nog steeds binnenkomen, zoals u ook in de Nieuwsbrief van december 2020 kunt lezen (zie Publicaties – Nieuwsbrieven)
Aangezien het wél mogelijk is om in kleine groepjes te werken, is het plan van de Werkgroep om in 2021 kleine projecten aan te pakken die door enkele personen per dag te doen zijn.

Ons voornemen is om deze kleine projecten, die het hele jaar door uitgevoerd kunnen worden, op de website van onze stichting aan te kondigen (www.boete-verzoening.nl). Dan u kunt zien waar en wanneer er gewerkt gaat worden en wat de aard van de werkzaamheden zijn, en kunt u zich voor het betreffende project(je) aanmelden. Op dit moment liggen er verzoeken voor drie begraafplaatsen in Noord Holland, Zeeburg (Amsterdam), Den Haag, Leek, Hardenberg en Utrecht.

Utrecht

Maar we willen nu alvast één groter project onder uw aandacht brengen:
er is een verzoek gekomen vanuit de joodse gemeente in Utrecht voor hulp bij het onderhoud van de begraafplaats en de synagoge.
Een bestuurslid schreef ons:

Er is een grote waslijst van taken, groot en klein, voor zowel begraafplaats als gebouw, waaruit in feite gekozen kan worden zoals:
– schoonmaken grafstenen (ook graven die met sedum zijn bedekt),
– onkruid weghalen op de grindpaden,
– klein snoeiwerk aan struiken,
– struiken die over grafstenen hangen verwijderen,
– opnemen van mogelijke schade aan graven zodat wij dit kunnen herstellen,
– inventaris maken van welke grafstenen er precies zijn (wie ligt waar).
Met deze informatie hopen wij op termijn een Open Monumentendag invulling te geven, of mensen te kunnen rondleiden op de begraafplaats met een korte lezing erbij.In het pand zelf zou het met name gaan om schilderwerk binnen/buiten en waar nodig eventueel vervangen van houtwerk.
Dit vraagt wel goede samenwerking én expertise -geen hobby-schilder- want het moet op aanwijzingen van het Inspectierapport Monumentenzorg.
Tot slot: de begraafplaats ligt er momenteel echt verwaarloosd bij. Uw vrijwilligers zullen bij aankomst misschien denken dat hun werk een kleine druppel op de gloeiende plaat is.
Ik wil u vooraf laten weten dat dit beslist niet zo is. Zelfs het kleinste wat mensen kunnen doen, is voor ons groots.
Ik weet dat u vaak op ‘projectbasis’ vrijwilligers levert, en dat is fantastisch.
Omdat wij een kleine gemeente zijn, die sterk vergrijsd is, zouden wij daarnaast heel graag een duurzaam vrijwilligersbestand willen opbouwen. Als u bijvoorbeeld twee mensen heeft die met regelmaat een aantal graven zou willen schoonmaken, of de paden onkruidvrij willen houden, dan zou dat fantastisch zijn. Ook, omdat het werk dan per keer veel minder zou zijn.
Maar -ik pas mij aan aan uw mogelijkheden en wij zijn dankbaar voor alles waarmee u ons zou willen helpen. Laat ook vooral weten hoe wij iets voor uw vrijwilligers kunnen terugdoen:
een rondleiding in onze synagoge, een lezing, een wandeling door Joods Utrecht -ook wij willen er voor u zijn.

In 2004 en in 2007 is er door ons ook in Utrecht gewerkt, zowel op de begraafplaats als in de synagoge, en we zouden ook nu graag voor zover mogelijk tegemoet willen komen aan bovengenoemd verzoek. Helpt u ons mee?
Mocht u hieraan uw steentje kunnen bijdragen laat het ons dan weten, dan houden we u op de hoogte. Voor dit project in Utrecht kunt u zich hier aanmelden.