Werkweken

Helaas hebben we moeten besluiten dat de werkweek in juli 2020 NIET door kan gaan. Onze opdrachtgever, het Ned. Israelitisch Kerkgenootschap (NIK), wil niet dat onze vrijwilligers door samen dit werk uit te voeren, besmet zouden worden. 

Mensen die zich al voor de werkweek hebben opgegeven zullen via email een uitgebreider bericht hierover ontvangen.

 

HERSTELWERK AAN JOODSE BEGRAAFPLAATSEN

Een werkgroep van leden van nagenoeg alle Nederlandse christelijke kerken en gemeenten is sinds 1975 bezig om Joodse begraafplaatsen in een eervolle staat van onderhoud te brengen en te houden.

Dit jaar werken we, zoals altijd op verzoek van het Ned. Israëlitisch Kerkgenootschap, weer in het Noorden, in de stad Groningen en in Leek.

Opgeven voor de landelijke werkweek van 20 t/m 24 juli 2020 kan via het formulier op deze pagina.  

De motivatie is om als christenen, zonder pretentie, een steentje bij te willen dragen aan de verbetering in de verhouding tussen Joden en christenen. Ook is het een daad tegen rassenhaat en grafschendingen. Door de prettige ontspannen sfeer, het onderwijs over de verhouding met het Jodendom, de fijne samenwerking en het goede doel vinden veel mensen het een heel zinvolle vakantieweek. Het werk op de begraafplaats bestaat uit het weer zwart maken van de letters op de grafstenen, het lijmen van gebroken stenen en het rechtzetten van scheefgezakte stenen. Ook onkruid wieden, grafhekken schuren en bomen of struiken snoeien behoren tot de werkzaamheden.

De kosten voor dit herstelwerk worden uit principe volledig door Boete & Verzoening gedragen.

Naast de ongeveer 60 mensen die de hele week op de begraafplaats(en) werken, komen ook tientallen vrijwilligers één of enkele dagen meehelpen.

Wilt u ook een week of één of meer dagen meedoen?1  Vul dan het formulier op deze pagina in of bel, tel. 0320-215 015 (Tineke Arentze).

Kunt u persoonlijk niet meedoen maar wilt u wel financieel helpen, dan kunt u een gift overmaken via onze donatiepagina. Alvast heel hartelijk dank daarvoor!

Wilt u lezen hoe er in de afgelopen jaren op diverse begraafplaatsen is gewerkt? Bekijk dan de Nieuwsbrieven die u kunt vinden in de rubriek 'Jaarverslagen en Nieuwsbrieven'.


1 Tijdens deze werkzaamheden zijn vrijwilligers van B&V verzekerd via de verzekering van de gemeente Zwolle (onze vestigingsplaats) en een aanvullende verzekering via Centraal Beheer.
Lees voor meer informatie de  folder_vrijwilligerspolis.

 Opgaveformulier jaarlijkse werkweek eind juli

Uw naam
MV

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw geboortejaar

Uw bericht

Fotoalbums

Werkweken van de afgelopen jaren
snip_20151206145532

Zomer 2015
Zomer 2014