grafstenen

Waarom werkt Boete & Verzoening op joodse begraafplaatsen?

De¬† christelijke¬† “Stichting¬† voor¬† Boete¬† en¬† Verzoening met Isra√ęl en anderen”¬† (B&V)¬† heeft¬† als doel om mensen en volken die terecht verwijten hebben tegen christenen of ‘christelijk’¬† Nederland, recht te doen en te verzoenen. Om dit doel te bereiken probeert B&V christenen¬† te laten beseffen dat fouten die christenen in het verleden hebben begaan, met woord en¬† daad erkend moeten worden.

Ten¬† opzichte¬† van¬† volken¬† tegenover¬† wie christenen grote¬† fouten¬† hebben¬† gemaakt,¬† neemt¬† het Joodse¬† volk (lsra√ęl)¬† een¬† allereerste¬† en¬† unieke¬† plaats¬† in.¬† Hierbij¬† gaat het niet om¬† een¬† aantal¬† incidentele¬† fouten¬† maar om een¬† algemene¬† opvatting¬† die Joden¬† beschouwt¬† als tweederangs¬† mensen. Dit antisemitisme was al veel langer in de hele Europese samenleving aanwezig, gevoed door de theologie dat de Kerk de plaats van Isra√ęl zou hebben ingenomen in het verbond met God. ¬†Al heel vroeg begon de beschuldiging van godsmoord en werden Joden door¬† “de¬† Kerk” gezien als door God verworpen en daarom zonder toekomst.¬† Van veel¬† rampen¬† die steden¬† en landen troffen kregen zij de schuld,¬† waardoor¬† ze¬† altijd¬† weer verbannen,¬† beroofd¬† en zelfs¬† vermoord¬† werden.¬† En vaak ging¬† dit uit van de Kerk, d√≠e¬† beweerde¬† het¬† enige¬† volk van¬† God¬† te¬† zijn. En die afwijzing, die al in de eerste eeuwen van de vroege Kerk begon, betrof Gods oogappel, het volk van Gods ontferming, waar de Kerk onlosmakelijk mee verbonden is!

Diep betreuren wij de wandaden die eeuwenlang in de naam van Jezus Christus de joodse gemeenschap zijn aangedaan. Wij herroepen daarom de vooroordelen, haat, hebzucht en hoogmoed en we veroordelen alle geweld dat tegen de Joden is gepleegd en nog steeds wordt gepleegd.

Jezus kwam om Leven te geven; wij vragen vergeving dat Zijn naam door Joden nog steeds geassocieerd wordt met de dood, omdat joodse gemeenschappen met een beroep op Zijn naam en soms met het kruis in de hand werden vernederd en vermoord.

Wij willen in het reine komen met God en met het joodse volk, en bidden dat we niet vergeten en niet weer wegkijken. We beseffen hoezeer we als kerken gemakkelijk op een verkeerd spoor kunnen zitten en ernstig falen in het doen wat God van ons vraagt. In deze tijd van weer oplaaiend antisemitisme willen we dat van harte erkennen en daarbij ons voor God verootmoedigen. We bidden Hem om de wijsheid én de moed die wij nodig hebben om Jezus te volgen in het opkomen voor mensen die onrecht lijden in deze wereld.

Bij Joden staan begraafplaatsen in veel hoger aanzien dan bij christenen. Je kunt christen worden door een persoonlijke keuze voor Jezus Messias, maar Jood ben je meestal door afstamming. Daarom is de band met het voorgeslacht zoveel sterker. Hun graven mogen niet geruimd worden en worden generaties lang nog bezocht. De grafstenen zijn voor Joodse mensen zoiets als een identiteitsbewijs, omdat veel Joodse archieven in het verleden zijn vernietigd.

Wanneer je tot een volk behoort dat voortdurend met uitroeiing wordt bedreigd, moet je je kinderen naar een plaats kunnen brengen waarvan je kunt zeggen: ‚ÄúHier liggen onze voorouders. Zij hebben geleefd, zij hebben bestaan. Een grafsteen is het bewijs voor onze geschiedenis.‚ÄĚ

Vanuit dit besef is hulp bij het onderhouden van hun begraafplaatsen voor Joden een sterk bewijs van ons verlangen naar Verzoening.