Een Spijker aan de Brug

Beschrijving van de geschiedenis van het werk op Joodse begraafplaatsen

Tussen jodendom en christendom gaapt een brede en diepe kloof. Zal deze kloof ooit worden overbrugd? Dat is onze hoop.
In dit boek (geheel herziene tweede druk 2015) wordt uitgebreid stilgestaan bij de motivatie voor het werk aan de joodse begraafplaatsen. Het beschrijft o.a. de diepe verootmoediging die er aan voorafging en de gebedsreizen naar Oost Europa in de jaren zeventig. Het werk ā€˜met de handenā€™ begon in Warschau en werd in Nederland in 1984 gestart. Jaarlijks wordt in de zomer een week op een of meer door de Joodse autoriteiten aangewezen begraafplaatsen gewerkt, waardoor intussen al meer dan 100 begraafplaatsen zijn hersteld.

De joodse kunstenaar Marc de Klijn is intens getroffen door dit werk. Hij heeft dit boekje kunstzinnig geĆÆllustreerd met prachtige aquarellen.

Joodse vrienden en joodse instanties reageren: ā€˜Het raakt ons diepā€¦ meeslepend geschrevenā€¦ in Ć©Ć©n adem uitgelezen… onder tranen. Ontroerend, dat u onze gevoelens zo recht doetā€¦ wat een troost betekent u en uw werk voor ons!ā€™

De tweede druk van dit boek is in oktober 2015 uitgekomen en is te bestellen via de webshop.

Ook deĀ vertalingen (Hebreeuws, Russisch en Engels) zijnĀ via de webshop te bestellen.