Jaarlijks wordt in de maand juni een jaarverslag met beschrijving van de activiteiten van het voorgaande boekjaar en het financiële jaarverslag verzonden. Download hieronder de jaarverslagen van de afgelopen jaren.