Eind 2012 heeft stichting Boete en Verzoening de ANBI-status behouden na een onderzoek door de Belastingdienst. Naar aanleiding daarvan is een Beleidsplan opgesteld en zijn de statuten aangepast.