AVG-verklaring

Stichting Boete en Verzoening legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, indien nodig e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de organisatie van en informatie over de werkweek en verzending van de nieuwsbrief en het jaarverslag.

Je gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Een e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen over de werkweek aan vrijwilligers die zich daarvoor hebben opgegeven.

Je gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. En je kunt jezelf te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een mail aan info@boete-verzoening.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via dit mailadres.

De spreadsheet van de adresadministratie wordt lokaal beheerd op een goed beveiligde PC bij de penningmeester van het bestuur. En de gegevens van vrijwilligers die zich hebben opgeven voor de werkweek worden op een goed beveiligde PC beheerd door de secretaresse van de werkgroep.