Beschrijving van de geschiedenis van het werk op Joodse begraafplaatsen

Tussen jodendom en christendom gaapt een brede en diepe kloof. Zal deze kloof ooit worden overbrugd? Dat is onze hoop.
In dit boek (geheel herziene derde druk 2022) wordt uitgebreid stilgestaan bij de motivatie voor het werk aan de joodse begraafplaatsen. Het beschrijft o.a. de diepe verootmoediging die er aan voorafging en de gebedsreizen naar Oost Europa in de jaren zeventig. Het werk ‘met de handen’ begon in Warschau en werd in Nederland in 1984 gestart. Jaarlijks wordt op meerdere door de Joodse autoriteiten aangewezen begraafplaatsen gewerkt, waardoor intussen al meer dan 150 begraafplaatsen zijn hersteld.

De joodse kunstenaar Marc de Klijn is intens getroffen door dit werk. Hij heeft dit boekje kunstzinnig geïllustreerd met prachtige aquarellen.

Joodse vrienden en joodse instanties reageren: ‘Het raakt ons diep… meeslepend geschreven… in één adem uitgelezen… onder tranen. Ontroerend, dat u onze gevoelens zo recht doet… wat een troost betekent u en uw werk voor ons!’

De derde druk van dit boek is in december 2022 uitgekomen en is te bestellen via de webshop.

Ook de vertalingen (Hebreeuws, Russisch, Duits en Engels) zijn via de webshop te bestellen.