image001_1 image001

In april 2013 hebben ds. Kees Sybrandi en zijn vrouw een reis naar Israël gemaakt. “Het doel van deze reis was om persoonlijk het boekje ‘Een Spijker aan de Brug’ in de Russische vertaling aan te bieden aan Russisch sprekende Joden, meest Holocaust-overlevenden, in Israël. Dit met de bedoeling hen troost te brengen in hun voortdurend gevoel van angstige verlatenheid. Daarbij wilde ik het doel van de Stichting Boete en Verzoening duidelijk te laten overkomen, namelijk de verootmoediging en het tonen van betrokkenheid op hun leed.”

Dat deze boodschap overgekomen is, lezen we in een bedankbrief van mevrouw Gita Koifman, voorzitter van de overkoepelende organisatie van Russisch sprekende Holocaust-slachtoffers in Israël, die Kees en zijn vrouw Pieternel na afloop van deze reis ontvingen. Zo schrijft zij:

“De deelnemers aan de bijeenkomsten op 10 en 11 april waren diep onder de indruk van het enorme vrijwilligerswerk van de christelijke gemeenschap in Nederland onder leiding van ds. Kees Sybrandi. Dit werk restaureert al veertig jaar lang verwaarloosde joodse begraafplaatsen o.a. ook in Oost Europa. Deze warme ontmoetingen met ds. Sybrandi en de boekjes die we hebben ontvangen, laten zien dat u begaan bent met het noodlot dat de joodse mensen trof. U spant zich in, een brug te bouwen om de verstandhouding te verbeteren tussen Joden en christenen. Ontvang namens de leden van de ‘Vereniging van Concentratiekampgevangenen en Overlevenden van het Ghetto’ en de Holocaust-overlevenden, onze waardering voor de morele en materiële ondersteuning en neem onze dankbaarheid aan voor alle christenen in de wereld en in het bijzonder ds. Kees Sybrandi en de Nederlandse christenen. We waarderen uw komst en het werk als een uiting van oprechte vriendschap met ons.
Moge de zegen van de Almachtige op u blijven rusten ter wille van de vrede op aarde.”