In het kader van 150 jaar afschaffing slavernij op 1 juli 2013 heeft de ChristenUnie op 27 juni 2013 een Rondetafelgesprek georganiseerd voor geïnteresseerden en een aantal prominenten voorvechters voor de erkenning van het slavernijverleden. Nederland schafte in 1863 de slavernij op papier af. Echter, de doorwerking van het slavernijverleden is in onze hedendaagse maatschappij voor veel mensen nog kenmerkelijk zichtbaar.

De volgende vragen spelen dan ook een centrale rol:

  • Welke sporen heeft het slavernijverleden achtergelaten?
  • Hoe gaan wij als maatschappij daarmee om?
  • Speelt onderwijs een belangrijke rol?
  • Welke rol heeft de politiek daarin?

In dit verslag leest u de strekking van het Rondetafelgesprek met de daarin bovengenoemde onderwerpen die aan bod komen. Voor dit Rondetafelgesprek heeft de ChristenUnie een breed netwerk uitgenodigd. Denkt u hierbij aan de verschillende fractievoorzitters van politieke partijen en de woordvoerders Koninkrijksrelaties, historica’s, jongerenorganisaties welke affiniteit hebben met dit onderwerp en de voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden.

Bron: ChristenUnie